วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  ติดต่อ

   Power Point  การบรรยายพิเศษ เรื่อง " การสะท้อนผลการวิจัย:กระบวนการสู่การเรียนรู้ของครู"   บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์  ดร. สุวิมล  ว่องวาณิช   อาจารย์ประจำภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่   ๓  ของคุรุสภา  ณ  ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา  เมื่อ ๑๕ กันยายน๒๕๔๙  กล่าวถึง  วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  เหมาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน     ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่อนุญาตให้นำมาลงเผยแพร่ค่ะ

Birdieท่านจะดู File นี้ได้ ต้อง มีโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยค่ะ    

                  http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0007.pdf

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

หมายเลขบันทึก: 51535, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 14:55:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)