ของขวัญวันปีใหม่

         พอถีงช่วงปีใหม่  ก่อนหรือหลังวันที1 มกราคมของทุกๆปี จะมีการอำนวยอวยพรกัน ส่งควมคิดถึงกันหรือไปเยี่ยมเยียนให้ของขวัญแก่กัน คำอวยพรหรือของขวัญที่ให้แก่กัน สร้างความปลาบปลื้มยินดี และมีความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ นับว่าเป็นการดีอย่างยิ่ง ที่แสดงออกในความรักความห่วงใยต่อกัน แม้มีอะไรที่มัวหมองคาใจกันอยู่บ้าง การแสดงออกถึงความห่วงใยนั้น เท่ากับว่าได้ลืมความมัวหมองระหองระแหงที่ผ่านมาเสียแล้ว เริ่มต้นจากนี้ไปหรือเริ่มจากปีใหม่นี้ จะมีแต่สิ่งดีๆต่อกัน นั่นประการหนึ่ง

         ประการที่สอง ถ้าให้ยอดเยี่ยมจริงๆหรือว่าดีที่สุดแล้ว พร้อมกันกับการให้ของขวัญและให้คำอวยพร อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ต้องให้คำเตือนสติต่อกัน เตือนให้ระวังภัย เตือนให้ทำแต่สิ่งที่ดีๆ เตือนให้ตั้งสติให้มั่นคงอยู่เสมอ ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างระมัดระวัง ไม่ตกอยู่ในความประมาท อะไรบ้างคือความประมาท อาทิเช่น

          การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นความประมาทอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ขอแนะนำว่าการเสิกสุราและบุหรี่ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องเข้าคอร์สบำบัด ใช้สติอย่างเดียวเท่านั้น สติที่มั่นคงกับจิตใจที่แน่วแน่พิชิตอบายมุขได้ทุกอย่าง

          การหยิ่งยะโสยกตนข่มท่าน เป็นความประมาทอีกอย่าง ต่อการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน ประมาทว่าตนเองดีกว่า เหนือกว่าผู้อื่น มองผู้อื่นว่าด้อยตกตํ่ากว่าตน และมักจะมองผิดเสมอ แม้ว่าจะมองถูกก็ไม่ควรแสดงตนว่าเราเหนือกว่า ยิ่งยกตนมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ตนเองตกตํ่าลงเท่านั้น ต้องแก้ด้วยการลดทิฏฐิลง ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาแทน เมื่อใดที่เราวิสาสะกับบุคคลที่เรายังไม่รู้ว่า เขามีอะวุโสกว่าเราหรือไม่ ทั้งวัยวุฒิ ทั้งคุณวุฒิ ก็ให้ถือว่าเขาอาวุโสไว้ก่อน เพื่อเราจะได้ไม่เสียมารยาท ในการแสดงออกกับเขา การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้ทำให้ตกตํ่า ไม่ไช่อ่อนแอ ไม่ทำให้เสียบุคลิกภาพ ทำให้ตัวเองสูงขึ้นต่างหาก ดูดีมีคุณภาพ

          ประการที่สาม การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นความประมาทอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง คนเรามักมองไม่เห็นความบกพร่องของตนเอง แต่มองจุดบกพร่องของคนอื่นเห็นชัดนัก ในทำนองเดียวกัน เราก็ยอมให้คนอื่นมองตัวเราและยอมรับฟังความคิดของเขา เพื่อปรับปรุงตัวเราเอง

ประการที่สี่  เพื่อความไม่ประมาท เราเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา เอามาเป็นครูเป็นอาจารย์ และคนรอบข้างนั่นแหละเป็นครูผู้ชี้แนะแก่เรา อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ให้มองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคนรอบข้าง การเป็นพ่อแม่ ย่อมรู้ดีว่าลูกมีความบกพร่องอะไรตรงใหน การเป็นลูกก็ย่อมมองเห็นความบกพร่องของพ่อแม่เหมือนกัน แต่วิธีการที่จะเตือนสตินั้นต่างกัน ต้องรู้กาลเทสะที่เหมาะสม การเป็นครูอาจารย์ย่อมรู้ความบกพร่องของศิษย์ และศิษย์ก็ย่อมรู้ว่าครูคนใหนเก่งอะไรและบกพร่องอะไร  สำหรับข้พเจ้านั้นตอนเป็นนักเรียนก็ไม่เคยดูหมิ่นครูอาจารย์ของข้าพเจ้าเลย  เพราะว่าข้าพเจ้าได้รับความรู้และสิ่งที่ดีงามมาจากท่านเหล่านั้นมากมายนัก

         เพราะฉนั้น เมื่อเราให้พรหรือรับพรจากใครพร้อมกับการเตือนสติ พรนั้นจะสัมฤทธิ์ผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อ  เราปฏิบัติตามคำเตือนสตินั้น และทั้งผู้ให้คำเตือนสติก็ปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้  ของขวัญปีใหม่และพรปีใหม่  ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง

          เริ่มต้นเสียแต่วันนี้ เริ่มต้นตั้งสติให้มั่นคง พิจารณาตัวเองให้ถ่องแท้ แก้ไขจุดบกพร่องเสียใหม่ สิ่งดีๆรักษาไว้  เราก็พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอันอุดม นี้เป็นของขวัญปีใหม่

          จงรับเอาของขวัญนี้กันทุกๆท่าน

           จงดำรงชีพอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด

           ขอความสุขสวัสดีจงเป็นของทุกๆท่าน เทอญบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียนความเห็น (15)

 ปฏิทินปีใหม่ ๒๕๕๖ "พระมิ่งขวัญของชาวไทย"...เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ  ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณพ่อมากค่ะ สำหรับพรและเตือนสติในเรื่องต่างๆ ค่ะ 

พรุ่งนี้จะเลี้ยงพนักงานประจำปีเหมือนเช่นทุกปี ก็จะเตือนพวกเค้าให้ดื่มๆ กันน้อยลงค่ะ

ความจริงก็อยากให้คุณพ่อมาร่วมด้วย แต่ที่บ้านก็มีคุณพ่อคนเดียว ลูกๆ และหลานๆ จะได้มาเยี่ยมและสวัสดีคุณพ่อที่บ้าน เพราะคุณพ่อก็ยังคงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน

หนูเดมเดินทางกลับไปสงขลาแล้ววันนี้ค่ะ เค้าบอกว่าจะไปเยี่ยมคุณปู่ด้วยค่ะ

ขอบคุณ  คุณนงนาท คุณยูมิ คุณฐาณิญา สำหรับดอกไม้ให้กำลังใจ ขอให้มีความสุขความเจริญกันนะครับ


อรก็ระมัดระวังในการขับรถให้มากๆเพื่อความปลอดภัย

พ่อก็ให้พรปีใหม่อีกรอบเส่าให้เทวดาจงคุ้มครองรักษา ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้มีความสุขกายสุขใจ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปสวัสดีปีใหม่ ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณแสงสรี(แสงแห่งความดี) ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลัใจครับ


เขียนเมื่อ 


Happy New Year  2013

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสุขด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ 

คิดหวังสิ่งใดขอให้และสมปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอบคุณ คุณครูdalaที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและขอบคุณในคำอวยพรครับ

สุขสมหวังจงเป็นของคุณ สวัสดีปีใหม่ครับ


 ขอบคุณ  คุณnoktalay คุณวอญ่า คุณlungnoke คุณครู krudala  ที่เข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจ

ขออวยพรให้ท่านจงมีอายุ วรรณะ สุข พละ ทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับ


ขอขอบคุณ คุณนกทะเล,คุณวอญ่า,คุณlungnoke,คุณครูดาหลา ที่ให้กำลังใจ

ความสุขสมหวังจงเป็นของท่านทุกคนครับ  สวัสดีปีใหม่ครับ


เขียนเมื่อ 

กราบขอบคุณ คุณพ่อค่ะ สำหรับพรปีใหม่

หลังงานเลื้ยงแล้ว ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ในบ้านตลอดค่ะ

ให้เวลากับตัวเองพักผ่อน  แต่เช้าวันนี้ไปตรวจบ้านและไหว้พระที่สะปำค่ะ  และไหว้พระที่บ้านเทพบุรีค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ นะคะ

Large_blob?1357061857

ขอบคุณ คุณหมอนะครับที่ให้กำลังใจ

สุขสมหวังจงเป็นของคุณหมอตลอดปีและตลอดไปครับ

ขอบคุณ คุณบุษยมาศสำหรับดอกไม้เป็นกำลังใจนะครับ

จงมีความสุขสวัสดีตลอดไปครับ

หมายเลขบันทึก

514332

เขียน

28 Dec 2012 @ 12:29
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 10, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก