พระดินเผา "กรุพระธาตุนาดูน" เป็นพระเนื้อดินที่ดูง่ายที่สุด เพราะมีจุดฟันธงชัดเจนมาก

แต่ก็ยังมีคนถูกร้านขายพระหลอกมา จึงนำมาเขียนง่ายๆชัดๆอีกครั้งหนึ่ง

หลักการดูก็คือ

พระกรุพระธาตุนาดูน เป็นพระฝังดิน หรือ จมดินอยู่นาน ไม่มีกรุ

สิ่งแรกที่จะเห็นง่ายมากคือ "รากไม้" และ หินปูนหุ้มรากไม้ ที่ยังทำเก๊ไม่ได้

มีลักษณะเป็นท่อหินปูนติดที่ผิวพระ

 

ถ้ารากไม้ และท่อปูนโดนล้าง หรือขัดออกไปก็ยังดูคราบกรุสีขาวของหินปูน ปนกับคราสนิมเหล็กแบบแทรกกันอยู่ ละเอียด และเนียน ไม่เป็นปื้น

 

และถ้ามีรอยบิ่นหรือรอยตัด จะเห็นชั้นสนิมเหล็กอยู่ด้านนอก สีแดงแบบมะขามเปียก

ยกเว้นเนื้อดำแกร่งจะไม่มีชั้นสนิมเหล็ก แต่จะต้องดูเนื้อและคราบเป็นหลัก

 

 

หลังจากนั้นก็ต้องดูพิมพ์ ศิลปะคุปตะ ที่มีให้ดูโดยทั่วไปครับ