ท่าน นาวาโท บดินทร์ วิจารณ์ หนึ่งใน Guru KM ได้มาบรรยายประกอบอาหารค่ำ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผมได้สรุปเป็น Mind map ขนาดย่อท่านสนใจต้องการได้เอกสาร ติอต่อได้ที่ ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากรครับ [email protected]

  เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยนำการจัดการความรู้เข้าใช้ ท่านอาจารย์ บดินทร์ ได้ให้ข้อคิดไว้ข้างล่างนี้ครับ เพื่อที่ท่านผู้บริหารจะได้นำไปใช้ในหน่วยงานของท่าน

   JJ