ปุจฉา จากผู้ดูแลทีมงานซึ่งต้องถอดบทเรียน......

เรียนคุณหมอชาตรีค่ะ

คุณหมอคะ พี่ขออนุญาตปรึกษาเรื่อง ความเป็นไปได้ในการที่ทาง
คณะสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ จะจัด workshop เพิ่มสมรรถนะในการ
ทำงานให้กับทีมงานของแผนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ต้องการมาก
คือเรื่อง การถอดประสบการณ์ หรือการถอดบทเรียนรู้ (lesson
learned) ไม่ทราบว่า ทางคุณหมอพอจะจัดให้ได้ไหมค่ะ และอาจ
จะจำเป็นต้องทำการสำรวจความต้องการเพิ่มเติมด้วยค่ะ (นอกเหนือ
จากคนที่เคยแจ้งความจำนงเข้ามาแล้ว)คงได้รับคำตอบจากคุณหมอนะคะ

วิสัชนา...........ดังต่อไปนี้

เรียน ท่านอาจารย์

ประเด็นที่ท่านเสนอมานั้นสำคัญต่อการเอื้อ+อำนวย ให้เกิดปัญญา ตามปรัชญาแนวทางของ external reviwer และ สรพ. ปัญหาคือ how
ผมเองตอนนี้มิได้เล่นตัว แต่กำลังวิ่ง supply need ของทีมนั้นบ้าง ทีมนี้บ้าง
จนไม่มีเวลาทำ reflection เป็นปวารณาของผม และเป็นวินัยของกรรมกรทางปัญญา ที่ต้องมี dialoque with self อย่างที่กฤษณะมูรติชี้ทางไว้ ตอนนี้หลุดจากวงนี้ไปวงนั้น ผมเองเพียงไปสร้างความสนใจเพิ่มใสสัน แต่ถ้าต้องการเจียรนัยปัญญา นั้นน่าจะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้ครับ
1. บอกทีมประสานทั้งหมดว่า การถอดบทเรียนเป็นอะไรที่มากกว่าการสรุปการประชุม เพราะการถอดบทเรียนต้องมีทั้งด้านการถอดความสำเร็จเพื่อทำซ้ำแล้วขยายผล รวมถึงบทเรียนแห่งความพลาดเพื่อเตือนไม่ให้ตกหลุมพลางนั้นซ้ำอีก
2. การถอดบทเรียนต้องเริ่มจาก ความมุ่งมั่นที่จะถอด+ทดลองถอดบทเรียนออกมาเป็นการเล่าเรื่อง สองอย่างนี้ต้องเป็นปาท่องโก๋ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จะเล่าสนุกหรือไม่สนุกไม่เป็นไร แต่ต้องเล่าผ่านตัวอักษร
3. การคัดเลือก ศิษย์ที่ "หัวไว+ใจสู้" เพื่อผ่านกระบวนการ "หลอมและตี" จนได้เหล็กกล้า ได้มีดคม
4. หาพื้นที่ให้เกิดการแลกเรื่องเล่า ผมใช้ http://c4hnews.gotoknow.org เป็นพื้นที่เล่าและแลก
5. ผมเชื่อในธรรมะจัดสรร เราต่างช่วยกันจัดแจงข้อ 1-4 ข้อ 5..6..7ธรรมะจะจัดสรรเองครับ
ผมขออนุญาตนำจดหมายเปิดผนึกนี้เวียนบอกกัลยาณมิตร และจะนำไปโฟสต์ใน http://c4hnews.gotoknow.org เพราะเนื้อความนี้น่าจะสร้างประโยชน์สาธารณะได้อย่างมาก
รัก+ศรัทธา
ชาตรี เจริญศิริ