กรมราชฑัณฑ์มีการดำเนินการ KM และจัดทำเว็บไซต์น่าสนใจครับ   ดูได้ที่ http://www.correct.go.th/popphit/kmi.htm

วิจารณ์ พานิช