การทำงานวิจัยแบบ interactive บนเว็บ

If engineers are bad listeners, they are worse communicators by Matt Riffkin & Tim Boschert

เนื่องจากผู้เขียนกำลังทำวิจัยเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะนำเอาบล็อกมาใช้ประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งได้ คือการทำวิจัยแบบ interactive ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งสามารถจะนำเอาประเด็น ความเห็น และคำถามต่างๆขึ้นมานำเสนอในบล็อกเพื่อให้ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ในขณะที่งานวิจัยกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และความเข้าใจอย่างครอบคลุม เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานที่ได้จากการวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความเข้าใจในประเด็นนั้นๆอย่างแท้จริง  เกิดเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ยังถือโอกาสใช้บล็อกเป็นการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยให้กับผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนได้มีโอกาสติดตามและประเมินการทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

สำหรับงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ เป็นประเด็นปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีอัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูงในบริเวณซึ่งเป็นทางเข้าออก ตรอกซอย ทางแยก และจุดกลับรถ หรืออาจจะเรียกรวมกันว่าทางเชื่อมหรือจุดเชื่อม (access) จึงน่าจะมีการศึกษาถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคนิคที่นำมาใช้อย่างได้ผลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Access Management ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับการนำมาใช้ในประเทศไทย  ไม่จำเป็นเสมอไปว่าเทคนิคที่สามารถใช้แก้ปัญหาในประเทศหนึ่งจะสามารถลอกมาใช้กับอีกประเทศหนึ่งได้ในทันทีโดยไม่มีการทำความเข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (3)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดีมากครับ    ลองเอาข้อมูลมา post แล้วให้คนมาตีความแสดงความคิดเห็นน่าจะดี

วิจารณ์

เพ็ญทิพา
IP: xxx.157.246.195
เขียนเมื่อ 
ควรสร้างเครือข่ายในชุมชน โดยจัดทำแผนที่เสี่ยงด้านการจราจรทางบกภายในชุมชน   เพื่อให้ท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร ตลอดจรการมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนเองร่วมด้วย  และมีหน่วยงานกลางให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินอย่างต่อเนื่อง
พ.ต.ท.สุริยัน วินิจมนตรี
IP: xxx.149.42.66
เขียนเมื่อ 

ขอสนับสนุนครับ   การควบคุม access  หรือการเข้าออก  เป็นสิ่งสำคัญมาก  เป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในบ้านเรา
ลองเข้าไปดูเว็บไซด์ http:/highwaypolice.org/1193a/
ด้วยนะครับ

หมายเลขบันทึก

5123

เขียน

08 Oct 2005 @ 16:04
()

แก้ไข

29 May 2012 @ 15:20
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก