อาจารย์ หมอเมืองทอง แขมมณี ได้แต่งร้อยกรองไว้บทหนึ่ง เรื่องของการ "ประเมิน" น่าฟังดีครับ เพื่อเตือนสติ ท่านที่ "เป็นผู้ประเมิน" และ ผู้ "ถูกประเมิน" ซึ่งช่วงนี้ เราต้อง ส่งทั้งเอกสาร สรุปผลงานประจำปี ที่ "กพร" จะมาตรวจ และ ส่งสำนักงานประกันคุณภาพของ ม.ข ด้วยครับ

    
  ด้วยความเคารพ รัก ในความเป็นครูของท่านอาจารย์ หมอเมืองทอง ครับ
  JJ