การเปลี่ยนแปลงของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

"การเปลี่ยนแปลงไม่ใช้สิ่งที่น่ากลัวเสมอไป"

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรๆ หลายๆ อย่างเสมอ ในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ โฉมใหม่ ด้วยมีการสรรหาคณบดีคนใหม่ เนื่องจากท่านคณบดีคนเดิม ได้หมดวาระลงแล้ว

ก่อนอื่นต้องขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วย หลังจากที่หายเงียบไปนาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเตรียมการของการมาตรวจรับจากสภาการพยาบาล เพื่อรับรองสถาบันการศึกษา ในเดือนที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีเวลาพอที่จะเข้ามาเขียน blog แต่ก็เข้ามาอ่าน blog อยู่เรื่อยๆ นะคะ สำหรับวันนี้ คงจะต้องเล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ให้สมาชิกได้ทราบกันก่อน

ตั้งแต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นมานั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร โดยท่านคณบดีมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในด้านวิชาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสร้างงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

และสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อให้ก่อเกิดพลังในการพัฒนางานต่อไป

ตามนโยบายดังกล่าวของท่านคณบดี บุคลากรทุกคนในคณะฯ มีความยินดีและเต็มใจพร้อมรับนโยบายดังกล่าว

นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร อีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความก้าวหน้าอย่างไร โอกาสหน้าจะนำมาเล่าให้สมาชิกได้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Community of Nursingความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีปีใหม่ ค่ะ ขอคุณพระดลบันดาลให้คุณนฤมล ครอบครัวและทุกๆคนรอบข้าง พบแต่ความสุข ความเจริญ สุข สดชื่น สมความปราถนา ปราศจากโรคภัย นะคะ