ปาฐกถาธรรมพิเศษ ในการเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับประชาชน "ตอนว่าด้วยพระสูตร"

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ

         จากการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎกฉบับประชาชน จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๔๘  ณ  วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  โดยมี..

วัตถุประสงค์    
       ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะที่ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
       ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญในสาระสำคัญของพระไตรปิฎก   ตอนว่าด้วยพระสูตร  ให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ได้รับรู้ รับทราบ  และจุดประกายความคิดในการนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัว  องค์กร และสังคมสืบไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้

       ๑.  ครูพระ                                             จำนวน         ๒๔    รูป
       ๒.  ครู – อาจารย์   โรงเรียนวิถีพุทธ            จำนวน         ๓๗    คน
       ๓.  ประชาชนทั่วไป                                 จำนวน         ๒๓    คน
       ๔.  นักเรียน นักศึกษา                              จำนวน       ๑๓๙    คน
                              รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน     ๒๒๓   คน

สาระสำคัญจากการปาฐกถาธรรม   ซึ่งบรรยาย  โดย  พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุติ)  เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม  ดังนี้ (bunyari.doc  คลิกที่...)   http://gotoknow.org/file/chumphon6/bunyari.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Culture

คำสำคัญ (Tags)#เวทีแลกเปลี่ยน

หมายเลขบันทึก: 5109, เขียน: 08 Oct 2005 @ 00:40 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)