ได้มีโอกาสเข้ามาในเวบของ KM (จากการหาข้อมูลทาง google.com) ทำให้รู้จักเวบนี้ ทำให้ได้เรียนรู้อีกมากมายในสิ่งที่เราไม่รู้ และในส่งที่เรารู้ไม่ทั้งหมด  ทำให้เป็นการพัฒนาตัวเราเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ไปพัฒนาทั้งตัวเอง และเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบราชการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น บางครั้งก็ท้อแท้กับระบบการทำงาน ท้อแท้กับการบริหารงาน ท้อแท้กับสิ่งรอบข้าง  แต่อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจเมื่อเข้าสู่การทำงานระบบราชการแล้ว  ตั้งใจแลละมุ่งมั่นเสมอว่าจะทำให้งานให้ดีที่สุด  และเห็นประโยคว่า"ท้อแท้แต่ไม่ท้อถอย" มันช่างโดนจริง ๆ ก็เลยขออนุญาตยืมมาเป็นประโยคเด่นสำหรับบันทึกฉบับแรกก็แล้วกันนะคะ