ขอขอบคุณคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

                ยามเช้าวันจันทร์ ที่ 18  กันยายน  2549  เวลา 08. 25 น. ผมเดินเข้าที่ทำงาน...เห็นรถตู้พร้อมกับอาจารย์ 2 ท่านมารอรับผมอยู่แล้ว  ขณะนั่งรถไป...ผมทราบชื่อคือ อ. ภรนภา  ไพโรจน์ภักดิ์ และ อ. รัชฎา  เสพมงคลเลิศ...เราเดินทาง  30  นาที ก็ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...เข้าห้องรับรอง...พบรองผู้อำนวยการฯทั้ง 3  คือ  อ. สินีนาถ  รัตนมณี  อ.  สุคนธ์  แก้วแท้  และ อ. สาธิตา  ทันตเวช 

                ผมได้ปรึกษารูปแบบการบรรยายแทรกด้วยกิจกรรม...อ.สาธิตา  ท่านเกรงว่า...จะทำไม่ได้เพราะมีเวลาจำกัด...แต่ท่านช่วยอำนวยความสะดวกในทุกอย่าง...เมื่อถึงเวลา...อ. สุลักษณี  รัตนะ  พิธีกรก็เชิญผมบรรยาย...ผมอธิบายหลักการ...แล้วแบ่งคณาจารย์ออกเป็น  4  กลุ่ม  ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน  4  ข้อของในหลวงที่อ้างไว้แล้วครับ...

                   ต่อจากนั้น...ผมให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน...เลขา ฯ และผู้นำเสนอ...พร้อมชี้แจงกฏกติกา...ให้แต่ละกลุ่มพูดคุยดึงเอาคุณธรรม  จริยธรรมที่แต่ละคนมีเอาออกมาแล้ว...บันทึกนำเสนอในที่ประชุม  กลุ่มละ  10  นาที  ช่วงที่แต่ละกลุ่มพูดคุยอยู่นั้น...ผมเดินไปสังเกตุการณ์ทุกกลุ่ม...บางกลุ่มก็ให้ผมอธิบายเพิ่มเติมครับ...ทุกกลุ่มคุย...หัวเราะ...แซวกันบ้าง...สนุกจริง ๆครับ

                   เมื่อครบกำหนดเวลาที่ให้ไว้...อ. สุลักษณี  เป็นพิธีกรที่เข้าใจรับลูกที่ผมป้อนให้ได้ต้องขอแสดงความชื่นชมครับ...โดยเชิญแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ  เริ่มกลุ่มแรก  อ.  พัลลภ  มานพ...กลุ่มที่สอง  อ. สำรอง  กองสวัสดิ์...กลุ่มที่สาม  อ. พรณี  รัตนกาญน์...กลุ่มที่สี่  อ. สุรักษ์  ประสมศรี 

                      ท่านเหล่านั้นออกมานำเสนอคุณธรรม...จริยธรรมได้ครอบคลุมมาก...ผมขึ้นไปแสดงความเห็นสลับฉาก...และเสนอแนะให้รวบรวมสิ่งที่ได้นี้  จัดทำเป็นคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา...ซึ่งทางผู้จัดการเรื่องนี้ก็ขานรับแล้ว...ตบท้ายด้วย...การขอเชิญ อ. อำพร  ประกอบกาญจน์  ผู้มีวาทศิลป์มาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้...และผมขึ้นไปบรรยายสรุปจบ...และ

                       คณาจารย์ฝ่ายบริหารทั้งสามท่าน ขอเชิญทานอาหารกลางวันที่วิทยาลัย ฯเป็นอาหารเลิศรสครับ...ผมขอชื่นชม...และท่านผู้ใดมาเยือนสงขลาก็อย่าลืมเข้าไปแวะชิมและรับประทานนะครับ  ฮา ๆ เอิก ๆเมื่อทาน...เสร็จแล้ว 

                     ท่านเหล่านั้นยังพาเที่ยวชมสิ่งของที่เป็นผลผลิตของชาววิทยาลัย ฯเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์อีก...ครับก่อนที่จะส่งผมกลับที่เดิม...ขอขอบคุณทุกสิ่งที่คณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามอบให้ผม...ด้วยใจอย่างแท้จริงครับ