ดีใจที่ได้ทำบันทึกแรกเพื่อแลกเปลี่ยนรู้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆในงานธุรการ คาดว่าจะพยายามบันทึกข้อมูลเรื่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน ผู้เขียนต้องการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านคะ