(สรุปสาระประกอบการบรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้ธรรมะในการบริหารงาน เมื่อ 5 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม JW แมริออท ถนนสุขุมวิท จัดโดย สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (Management and Psychology Inatitute) ซึ่งมี ดร.มิชิตา จำปาเทส รอดสุทธิ เป็นกรรมการผู้จัดการ)

  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 22 ก.ย. 49