การดำเนินการกรณีเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานครถูกละเมิดสิทธิ

  ติดต่อ

 

     ในหัวข้อนี้เป็นส่วนเพิ่มของแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร   ที่นำเสนอมาก่อนแล้ว ครั้งนี้ขอนำเสนอผังการดำเนินการ    กรณีเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานครถูกละเมิดสิทธิ     แบบรายงานสรุปข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือ   ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน พร้อมทั้งตัวอย่างการรายงานระดับโรงเรียน  และ   การรายงานการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนที่ ๑ น่าสนใจและควรศึกษาทำความเข้าใจในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะอ่านได้ค่ะ

 Walking Doghttp://gotoknow.org/file/chuanpis/File0004.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

หมายเลขบันทึก: 51302, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:57:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)