GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การดำเนินการกรณีเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานครถูกละเมิดสิทธิ

 

     ในหัวข้อนี้เป็นส่วนเพิ่มของแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร   ที่นำเสนอมาก่อนแล้ว ครั้งนี้ขอนำเสนอผังการดำเนินการ    กรณีเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานครถูกละเมิดสิทธิ     แบบรายงานสรุปข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือ   ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน พร้อมทั้งตัวอย่างการรายงานระดับโรงเรียน  และ   การรายงานการให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนที่ ๑ น่าสนใจและควรศึกษาทำความเข้าใจในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะอ่านได้ค่ะ

 Walking Doghttp://gotoknow.org/file/chuanpis/File0004.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51302
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)