ศัตรูผึ้ง

ครว่าผึ้งไม่มีศัตรู เรามารู้จักศัตรูของผึ้งกันดีกว่า

  Ectoparasite

-         ไรใหญ่ ( Varoa ) ติดตัวผึ้งตอนขนย้าย

-         ไรเล็ก (Tropilae laps) พบในเอเชียใต้ ไม่พบในเขตอบอุ่น

Endoparasite

-         ไรในท่อลม (Tracheal mite)

-         ไร Acarapis woodii

-         ไร Neocypholae laps  

โรคของผึ้ง

Chalk brood    มีตัวไรไปดูดเลือดผึ้ง ทำให้มีเชื้อต่างๆเข้ามา เกิดกับผึ้งในระยะที่เป็นตัวหนอน มีเชื้อราเข้าไปอยู่ในตัวผึ้ง  

แก้ไขโดย

พาผึ้งไปกินน้ำหวานธรรมชาติ Nectar (น้ำผึ้งนุ่น)  

เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคแก่ผึ้ง

-         เชื้อ Virus

-         Bacteria

-         Fungi  

วิธีแก้ไขที่ดีที่สุด 

  1. ทำให้ผึ้งแข็งแรง
  2. ให้มีไรที่เป็นศัตรูผึ้งน้อยที่สุด
  3. ให้ผึ้งกินน้ำหวานตามธรรมชาติ