ในเดือนนี้สภาพคล้าย ๆ กับ Blogger ท่านอื่น ๆ ที่ไม่มีเวลาที่จะนั่งขีดเขียนบันทึกใน Blog ของตัวเอง ได้แต่เข้าไป ล.ป.ร.ร.กับท่านอื่น ๆ และอีกอย่างรู้สึกเหนื่อยกับงานตลาดนัดความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านไปเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2549 ที่ผ่านมาเพราะเบื้องหลังการถ่ายทำเราเตรียมงานเยอะมาก แต่ผมและทีมงานทุกคนมีความสุขถึงแม้ว่ารู้สึกเหนื่อย    เพราะเราประเมินแล้วว่างานนี้บรรลุผลเกินเป้าหมายที่เราคาดไว้  

        ตอนแรกคณะทำงานส่วนกลางพะวงว่าภาคนิทรรศการจะออกมาดีหรือไม่    แต่ผลที่เกิดขึ้นในภาคนิทรรศการสามารถสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี    และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างจังหวัดนำร่องและจังหวัดอื่น ๆ เราทีมงานส่วนกลางรับรองว่าจะรีบสรุปและตัดต่อวีดีโอที่ได้บันทึกและจะลงไว้ใน KM-Web ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

 

         เดือนนี้ แม้วันเสาร์-อาทิตย์ก็แทบไม่ได้หยุด พรุ่งนี้ (23 ก.ย. 49) ผมและคุณอ้อย (อุษา) จะไปช่วยศาลภาษีอากรกลาง ในการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดประสบการณ์การจัดการความรู้   คุยกับคุณอ้อย เรารู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันใน 2 ประเด็น คือ 1) ความอาวุโสของผู้ร่วมสัมมนา  2) ศาสตร์หรือความรู้ในงานของศาลกับพวกผมไม่ทราบว่าจะต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพราะในกระบวนการ KM ที่เราดำเนินการอยู่เน้นกระบวนการทางสังคม กับท่านผู้พิพากษาทั้งหลายจะทำได้ขนาดไหน นี่คือความกังวลในเบื้องต้น แต่เราจะพยายามครับ ผลเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ