คณะทำงานด้านเด็กจัดประชุมกับสมาชิกเพื่อหารือเรื่องการร่วมจัดงานเวทีสิทธิเด็ก  ครั้งที่  17  รวมทั้งเรียนรู้การใช้ Blog  เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่เพื่อนร่วมอุดมการณ์