...ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน

...ถึงแม้ว่าจะขวนขวายพยายามแค่ไหนก็ตาม

...คนเราก็มีเพียงแค่เท่านี้

...เพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็รีบทำได้แล้ว

...ก่อนที่จะไม่มีอะไรให้ทำ

...ดังนั้นคุณควรที่จะรีบหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต

...เพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง  และคนรอบข้างคุณด้ว