คนดีจิตอาสา

แดนไท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

างวัลคนดีศรี  มมส  (คนดีจิตอาสา)

                เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงสายธารแห่งการพัฒนาและเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคม รวมถึงการขับเคลื่อนกระบวนการของการให้บริการต่อสังคม  การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นภารกิจหรือพันธกิจอันสำคัญยิ่งของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  รวมถึงสังคมโลกด้วยเช่นกัน กองกิจการนิสิตในฐานะส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ  ในการพัฒนานิสิตและได้รวบรวม
ประวัติศาสตร์ในด้านของการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องและหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการของการส่งเสริมและสนับสนุนให้การผลิตบัณฑิตในระบบการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อเกิดเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและพลเมืองที่ดีของสังคมสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมได้อย่างมีทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี  จึงรวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนิสิตหรือการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนานิสิตแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป


             ดยมีกอบในกาคัดเลือกตานโยบายผู้บริหารจะต้องเป็นนิสิตที่ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ทั้งยังต้องมี จิตอาสาช่วยเหลือสังคมและเป็นนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้นิสิตจากการคัดเลือกมาจาก  คณะ จำนวน 18 คน  ส่วนกลาง 5 คน  รวม  23  คน

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดนไทความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

กระบวนการเชิดชูเช่นนี้  เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ความดีของนิสิตที่มีต่อวงศ์ตระกูลของเขา -ต่มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่สังคม  อันหมายถึงเรื่องราวที่ชวนคิดตามและสืบสานร่วมกัน

คนดีศรี มมส  พยายามบุกเบิกมาหลายปี  เพิ่งปรากฏรูปร่างไม่กี่ปี  แต่ยังต้องมีระเบียบรองรับที่เป็นรูปธรรม  มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆ  

นี่คือกระบวนการที่ช่วยยืนยันได้ว่า  ความดี ไม่สมควรเดินทางอย่างเดียวดาย

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีกับน้องๆนิสิตที่ได้รับรางวัลนี้...ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป..."คนดีบ่อึดตะหม่องอยู่"

ชื่นชมและคิดถึงเสมอครับ...คิดถึงบรรยากาศของนักกิจกรรม คิดถึงบรรยากาศแววตาของนักสู้บนถนนคนจิตอาสา...หนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อขับเคลื่อนพลังใจนิสิตจิตอาสา..

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมาก ๆ ครับ 

ขอให้ความดีอยู่คู่ประเทศนี้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ...คุณแผ่นที่ให้คำแนะนำและกำลังใจค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ wasawat เป็นอย่างสูงค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ  น้องนุ้ย    อาจารย์น้องปองมาก ๆ  ค่ะที่มาให้กำลังใจ

 

ชื่นชมและให้กำลังใจค่ะ..

เขียนเมื่อ 

 ยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ    Ico48 อาจารย์ นงนาท  สนธิสุวรรณ  ที่มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์  JJ    ที่มาให้กำลังใจค่ะ

ท่านอาจารย์สบายดีนะค่ะ   รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

 

คำสำคัญ (Tags)

#เยาวชนจิตอสา

หมายเลขบันทึก

512126

เขียน

15 Dec 2012 @ 16:02
()

แก้ไข

17 Dec 2012 @ 14:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 12, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก