พฤติกรรมกับการทำเกษตรประณีต

เกษตรประณีต เป็นกระบวนการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้ดำเนินกิจกรรมจะต้องทำการเกษตรแบบเข้มข้น ครบวงจรใ

เกษตรประณีต เป็นกระบวนการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้ดำเนินกิจกรรมจะต้องทำการเกษตรแบบเข้มข้น ครบวงจรในพื้นที่จำกัด และเกิดประโยชน์สูงสุด   ซึ่งในการผลิตแบบนี้เกษตรกรจะเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองเป็นหลัก  กล่าวคือ

ประการแรก จะเน้นเรื่องของการปลูกเพื่อกินในครอบครัว ดังนั้นเกษตรกรก็จะปลูกทุกอย่างที่ตนเองกิน แล้วก็จะกินทุกอย่างที่ตนเองปลูก  เหลือกินก็นำไปแบ่งปันเพื่อนบ้านที่สนิทสนม แล้วส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นของใช้ และปัจจัยสี่อื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อครอบครัว   

ประการที่สอง เน้นกระบวนการผลิตที่พึ่งตนเอง กล่าวคือ เกษตรกรจะเน้นในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่นำมาจากนอกฟาร์ม หรือหากมีความจำเป็นก็อาจจะนำเข้าบ้างแต่ไม่มาก เช่น ปุ๋ย ส่วนมากจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ เป็นหลัก จะผลิตปุ๋ยใช้เอง โดยการหมักพวกเศษซากพืชที่มีอยู่ในฟาร์ม และการปลูกพวกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น โค กระบือ หมู ไก่ นอกจากนี้รวมถึงการทำน้ำหมักชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในฟาร์ม เช่น น้ำหมักที่เป็นฮอร์โมน ไล่แมลง กำจัดศัตรูพืช  เป็นต้น  

ประการที่สาม เน้นกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ ในกระบวนการผลิตในระบบเกษตรประณีตจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี ดังนั้นเกษตรกรที่ทำการผลิตในระบบนี้จึงค่อนข้างจะมีสุขภาพดี  เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสารพิษทั้งการใช้ และการบริโภค  

ประการที่สี่ เน้นกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ในกระบวนการผลิตแบบผสมผสานทำให้เกิดความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่นการปลูกกล้วย จะสามารถเก็บรักษาความชื้น และให้ร่มเงา ให้กับพืชชนิดอื่นๆ ได้ในฤดูแล้ง  การปลูกพืชตระกูลถั่วสามารถปรับปรุงคุณภาพของดินได้ดีขึ้น  นอกจากนั้นการปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จะทำให้เรามีธนาคารปุ๋ยที่ต้นทุนต่ำอีกด้วย  

ดังนั้น ผู้บริโภคที่ได้มีโอกาสได้เชยชม และกิน ผลิตภัณฑ์ที่มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรประณีต จงมั่นใจได้เลยว่าท่านได้กินของดีราคาถูก มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

20 กันยายน 2549  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 50949, เขียน: 20 Sep 2006 @ 15:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เศรษฐกิจจะพอเพียงเน้น กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน และเลี้ยงสัตว์ที่กินได้  แต่ไม่ได้กินสัตว์ทุกตัวที่เลี้ยง เพราะเลี้ยงแล้วรักเลยกินไม่ลง ขายไม่ได้  จริงไหมค่ะอาจารย์อุทัย

  สิ่งที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง ของเกษตรปราณีต คือ "การจัดการความรู้ บนข้อจำกัดของพื้นที่ และต้นทุนทางทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละคน ครับ

ทั้งหมด นี่ คือ "องค์ประกอบของเกษตรปราณีต" ใช่มั้ยครับ

เป็นคำที่ไพเราะดีครับ

เกษตรปราณีต  ที่ใช้ทั้งแรงกาย และแรงใจ สติปัญญา ในการลงแรงผลิต

 ถ้าทำเกษตรปราณีต อย่างเข้าใจและตั้งใจแล้ว ครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขค่ะ
เขียนเมื่อ 

     ผมนายสมวิศว์ จู้พันธ์ ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ผมและชาวบ้านมะขามเรียงขอสมัครเป็นนักเรียนเพื่อการเรียนรู้และนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาการทำเกษตรภายในชุมชนด้วยนะครับ

    

ยินดีมากครับ

และขอต้อนรับเข้าสู่บูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความยินดีครับ