การดิ้นรนของอุตสาหกรรมบาป


          นสพ. The Wall Street Journal ฉบับวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๕ ลงข่าว Philip Morris Seeks Edge in Chinaบอกเราว่า เนื่องจากเขาเป็นบริษัทข้ามชาติ  เป้าหมายธุรกิจจึงเป็นตลาดใหญ่  และจีนน่าจะเป็นเป้าสำคัญ  เขาบอกว่าผู้สูบบุหรี่ร้อยละ ๔๐ อยู่ในประเทศจีน  และประมาณร้อยละ ๒๕ ของคนจีนสูบบุหรี่  และบุหรี่ Marlboro ซึ่งเป็นบุหรี่ยี่ห้อขายดีที่สุดในโลก  มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ ๐.๓ ในประเทศจีน  เขาจึงหาทางทลวงตลาดบุหรี่จีนให้ได้ 


          ฟิลิป มอร์ริส เป็นบริษัทสวิส และเป็นบริษัทบุหรี่ใหญ่อันดับ ๒ ของโลก  ที่ ๑ คือองค์การยาสูบจีน  ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลาดค้าปลีกบุหรี่นจีนมีมูลค่า ๑๖๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ (๔.๘ ล้านล้านบาท)  บริษัทฟิลิป มอร์ริส บอกว่า เขาจะทลวงตลาดจีนด้วยเทคโนโลยีใหม่  ให้ได้บุหรี่แห่งอนาคตเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ และเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นคุณต่อสุขภาพเข้าไป 


          อย่างหนึ่งคือ ปลูกต้นยาสูบที่ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


          บุหรี่แห่งอนาคต  ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สร้างคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ จะเกิดหรือไม่

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ต.ค. ๕๕

ห้องรับรองการบินไทย ที่สุวรรณภูมิ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อุตสาหกรรม.....บาป....(กรรมมีจริง)