ลักษณะครูไทยในยุคโลกาภิวัตน์

ลักษณะครูไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ครูในปัจจุบันควรพัฒนาตนเองตามคุณสมบัติของครูที่ดีดังนี้

ลักษณะครูไทยในยุคโลกาภิวัตน์
ครูในปัจจุบันควรพัฒนาตนเองตามคุณสมบัติของครูที่ดีดังนี้
1.รู้ดี
2.สอนดี
3..มีวิสัยทัศน์
4..เจนจัดฝึกฝนศิษย์
5.ดวงจิตใฝ่คุณธรรม
6.งามเลิศลำด้วยจรรยา
7.มีศรัทธาความเป็นครู
8.ดำรงอยู่ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการความเห็น (1)

เปรมนัช เปรมนัช
IP: xxx.160.212.133
เขียนเมื่อ 

เจนจัดฝึกฝนศิษย์