ทำไมไม่ให้ผู้ที่มีธรรมะและจริยธรรม เช่น พระสงฆ์ มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง

จากปัญหาผู้บริหารประเทศขาดจริยธรรมในการปกครองบ้านเมืองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จึงเกิดคำถามที่ว่า ถ้ารู้ว่า ผู้บริหารประเทศขาดจริยธรรม แล้วทำไมไม่ให้ผู้ที่มีจริยธรรม เช่น พระสงฆ์ เข้ามาบริหารประเทศล่ะ ประเทศไทยจะได้ดีขึ้น

พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ได้กล่าวในการเสวนาของสถาบันสหัสวรรษ เรื่อง สร้างบ้านแปงเมือง : ศาสนาและจริยธรรม เมื่อ 19 ก.ย.2549 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬากับประเด็นคำถามข้อนี้ว่า

"ในช่วงที่ท่าน ว.วชิรเมธีกำลังศึกษาพระธรรม อาจารย์ถามว่า ธรรมะคืออะไร และถามต่อมาว่า ธรรมะอยู่ที่ไหน?

มีผู้หนึ่งตอบขึ้นมาว่า ธรรมะอยู่ที่วัด

ท่าน ว.วชิรเมธีคิดต่อ ถ้าธรรมะอยู่ที่วัด ถ้าเช่นนั้น จริยธรรมก็เป็นเรื่องขอพระเท่านั้นหรือ ถ้าพ้นเขตวัดไปแล้ว ไม่มีจริยธรรม ไม่มีธรรมะ สังคมจึงได้ยุ่ง วุ่นวายอยู่ตลอด

คำว่า ธรรมะ นั้น มาจาก ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักสากล
ใครๆก็มีธรรมะได้ และมีจริยธรรมได้เช่นกัน ซึ่งคนที่มีธรรมะ ย่อมจะปกครองบ้านเมือง ปกป้องคุ้มครองสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขได้

หมายความว่า ใครก็ได้ ที่มีธรรมะในตัว มีจริยธรรมในใจ ก็สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขได้

เพราะธรรมะ ที่เป็นหลักสากลนี้ ไม่ใช่เรื่องของพระเท่านั้น
แต่เป็นเรื่องของคนทั้งโลก....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)