หลังจากได้เข้าเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง ในช่วงคาบเรียน Lab เมื่อวานนี้(19 ก.ย. 49) อาจารย์ได้นำรูปที่ถ่ายขั้นตอนการเก็บน้ำผึ้งของดอกลำไย ที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูนมาให้ดูพร้อมกับบรรยายถึงขั้นตอนต่างๆตามภาพไปด้วย

    โดยในขั้นตอนการเก็บน้ำผึ้งนั้น มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนง่าย คือ เขย่า-ปาด-ปั่น แต่ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆ เท่านั้น ยังไม่ใช่ขั้นตอนที้งหมด

    ในส่วนของขั้นตอนการเก็บน้ำผึ้งจริงนั้นยังมีขั้นตอนที่มากกว่านี้

  • เริ่มแรกต้องเปิดรัง เพื่อจะนำคอนรังผึ้งออกมา
  • แล้วทำการเขย่าให้ตัวผึ้งหล่นลงไปในกล่องเลี้ยงผึ้งให้หมด จากนั้นก็นำใส่ในกล่องเลี้ยงผึ้งเปล่าๆ แล้วลำเลียงไปที่ที่จะทำการปั่นน้ำผึ้ง
  • ก่อนจะนำไปใส่ในถังปั่นน้ำผึ้งจะต้องทำการปาดฝาปิดหลอดน้ำหวานด้วยมีดปาดรังผึ้งก่อน
  • จากนั้นก็นำคอนน้ำหวานมาใส่ในถังปั่นน้ำผึ้ง  โดยการใส่จะต้องใส่ให้สมดุลกันทั้งสองข้างด้วย
  • จากนั้กก็ทำการปั่นได้ น้ำผึ้งจะค่อยๆไหลลงถังแล้วจึงนำไปกรองอีกที่นึงแล้วจึนำไปใส่ในถังเก็บ สามารถนำส่งขายได้ต่อไป