Office KM : 5. ร่าง กำหนดการ Office KM ครั้งที่ 6

บอย สหเวช

  หลังจากได้จัดทำร่าง หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 แล้วก็ได้จัดทำ ร่าง กำหนดการ ขึ้น ดังนี้ครับ

ร่าง

กำหนดการกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6
"ทำประกันคุณภาพอย่างไรให้ได้เกณฑ์ดีเยี่ยม"
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
......................................

    8.30 น.    ลงทะเบียน

    9.00 น.    ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
                    การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

    9.10 น.    เกริ่นนำและชี้แจงวัตถุประสงค์  โดย คุณอนุวัทย์ เรือง
                    จันทร์ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

    9.20 น.    แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม  เพื่อเล่าเรื่อง
                    "ทำประกันคุณภาพอย่างไรให้ได้เกณฑ์ดี
                     เยี่ยม" (Storytelling)
                     พร้อมรับประทานอาหารว่าง                  
                   
    10.00 น.   แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อนำเสนอ
                      - เรื่องเล่าเร้าพลังที่เป็น Best practice กลุ่มละประมาณ
                        5 นาที
                      - สรุปขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่า
                        เรื่องความสำเร็จทุกเรื่อง กลุ่มละประมาณ 5 นาที

     10.30 น.   สรุปขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากทุกกลุ่ม
                       ในภาพรวม     

      10.40 น.  ผู้เข้าร่วมเขียน AAR (After Action Review)  และร่วม
                       เสวนา AAR

      11.00 น.  ปิดประชุม   

                                   .........................................
       
       ทีมวิทยากรกระบวนการ  

       1. นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
       2. นางจำรัส     ปลากัดทอง
       3. นางพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน
       

                                                                                       บอย สหเวช 
                                                                                        19 ก.ย. 49


        
       

   
                       
    
                   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#officekm

หมายเลขบันทึก: 50855, เขียน: 19 Sep 2006 @ 17:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.121.109.200
เขียนเมื่อ 
คุณบอยครับ ขอบคุณมากที่ยังคงเหนียวแน่นกับ OKM ถ้าคุณบอยมั่นใจว่าสามารถควบคุมเวลาได้ว่าจะจบลงประมาณ 11 โมงจริง ผมอยากจะขอถือโอกาสนี้เอาคู่มือการประเมินภายนอกของ สมศ. มาทำความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิก OKM อีกสักครั้ง ผมว่าจะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยโดยรวมมาก และจะขอเลี้ยงข้าวกลางวันผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยที่มีน้ำใจช่วยงาน QA ของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด รบกวนให้คุณบอยนำเรื่องนี้ไปประสานงานกับ QAU (ตูน) ด้วย บอกให้ช่วยจัดเวลาช่วงนั้น (11-13 น.) ไว้ให้กับผมด้วย และขอสำเนาคู่มือ สมศ. (ให้เพียงพอกับทุกคน)  อ้อ ! อาหารกลางวันด้วย ขอบคุณครับ
  • ทราบแล้วค่ะ มารับคำสั่งด้วยตนเองเลยค่ะ
  • พรุ่งนี้มี KM Workshop ที่ตากแต่เช้า แต่ตูนจะประสานทุกอย่างทางโทรศัพท์ (อย่างคร่าวๆ) ไว้กับอ้อย (อาหารกลางวัน) และกอล์ฟ (คู่มือการประเมินฯ) ให้พร้อมค่ะ
  • รบกวนพี่บอยแจ้งจำนวนสมาชิก OKM ที่ส่งใบตอบรับเข้าร่วมวันพฤหัสบดีนะคะ

     

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์วิบูลย์

  • ขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์ คุณตูนและทีม QAU มากครับ
  • วันนี้ผมต้องรีบประสานงานโดยด่วน เพราะหนังสือเชิญตั้งใจว่าจะส่งถึงสมาชิก OKM ทุกคนเมื่อวาน บังเอิญว่าเป็นวันหยุดราชการ