Office KM : 4. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วม Office KM ครั้งที่ 6

บอย สหเวช

       วันนี้หลังจากได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณจำรัส ปลากัดทอง เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว ผมเตรียมร่างกำหนดการ เพื่อให้หน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ช่วยออกหนังสือเชิญเลขานุการคณะ และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมหาวิทยาลัยให้ 


                                           ร่าง หนังสือเชิญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6"

         ตามที่ได้มีการจัดตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการคณะ (OKM) โดยมีสมาชิกชุมชนจากสำนักงานเลขานุการคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมกันมาอยางต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะให้มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินจากภายนอกนั้น

         ในการนี้หน่วยประกันคุณภาพฯ ขอเรียนเชิญเลขานุการคณะ และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะ เข้าร่วม  " กิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "ทำประกันคุณภาพอย่างไรให้ได้เกณฑ์ดีเยี่ยม" ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอความกรุณาส่งใบตอบรับที่ได้แนบท้ายมายังสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 จักเป็นพระคุณยิ่ง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม

           ขอบคุณคุณตูนมากครับ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำหนังสือเชิญให้ชาว Office KM ครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         19 ก.ย. 49 

                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#officekm

หมายเลขบันทึก: 50847, เขียน: 19 Sep 2006 @ 16:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • QAU ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะ

     ขอบคุณชาว OKM ทุกท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ