เตือนภัยเรื่องราคาพริก

พริกเป็นอีกพืชหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวไทย ดังนั้นเมื่อจะปลูกต้องวางแผนให้ดี

พริก เป็นพืชที่ให้สารที่มีความเผ็ดซึ่งเราเรียกว่าสาร Capsicin ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการเพิ่มรสชาติของอาหาร ความสวยความงาม และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษจึงหันมาประกอบอาชีพการปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนาทำให้มีรายได้ปีหนึ่งหมุนเวียนในพื้นที่หลายสิบล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตามในระบบ หรือกระบวนการปลูกพริกของพี่น้องเกษตรกรนั้น เราไม่สามารถควบคุมปริมาณการปลูกได้ ดังนั้นผลผลิตที่ผลิตออกมาในแต่ละปีไม่ค่อยแน่นอน จึงส่งผลให้ราคามีความแปรปรวนตามไปด้วย กล่าวคือ ปีใดที่พี่น้องเกษตรกรปลูกพริกมากก็จะส่งผลให้ราคาตกต่ำ แต่หากปีใดมีการปลูกน้อยก็จะส่งผลให้ราคาสูง เกษตรกรยิ้มแย้มแจ่มใจ

และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเสี่ยเป้า พ่อค้ารับซื้อพริกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประสบการณ์การรับซื้อพริกที่ยาวนานกว่า 20 ปี  ท่านได้อธิบายถึงวัฎจักรของราคาพริกที่ขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ปี ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เสี่ยเป้าบอกว่า ในปีนี้ (2548/2549) ราคาพริกดี เนื่องจากในปีที่แล้วราคาพริกตกต่ำอย่างสุดๆ จนกระทั่งชาวสวนต้องปล่อยพริกทิ้งไม่เก็บผลผลิต เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าจ้างเก็บ อีกทั้งในปีนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น จึงทำให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพริกน้อยลง แน่นอนเมื่อจำนวนคนปลูกน้อย จึงทำให้ราคาพริกปีนี้ค่อนข้างดี บางช่วงถึงกิโลกรัมละ 60 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อปีนี้ราคาพริกดี เสี่ยเป้าบอกว่าปีหน้าจะมีจำนวนเกษตรกรปลูกมากเพิ่มขึ้น แน่นอน เมื่อผลผลิตมากราคาขายมักจะตกต่ำ ดังนั้นพี่น้อง KM ที่คิดจะปลูกพริกต้องวางแผนให้ดีนะครับเพื่อจะได้ไม่เสี่ยงเกินไป

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

19 กันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 50853, เขียน: 19 Sep 2006 @ 17:32 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 13:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ปลูกแต่พอกิน ไม่ต้องเน้นเพื่อขาย รับรองไม่เจ็บตัว พอเพียงค่ะพอเพียง