เคยมีคนบอกว่า...

     เมื่อเราถอนตะปูออกจากไม้ สิ่งที่เราเห็นคือ ร่องรอยของตะปูที่ฝากไว้บนเนื้อไม้ แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตามร่องรอยเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่....

      หากเปรียบการตอกตะปู เป็นเสมือนการพูดหรือการกระทำของเราต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เพียงครั้งเดียวจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มันจะประทับอยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของเขาตลอดไป...และอาจไม่มีวันลบเลือนได้....

      บางคนอาจจะมีแย้งในใจว่า...

     ถ้าตะปูที่ตอกลงไปเป็นเพียงตะปูตัวเล็กๆล่ะ... มันคงไม่ทำให้ไม้ที่แข็งเป็นริ้วรอยได้หรอก หรือถ้าเป็นรอย ก็ใช้กบไสมันออกไปสิ...เมื่อไสรอยนั้นออกไป ก็จะไม่เห็นรอยนั้นแล้ว...

      ก็อาจจะจริง...หากมองในฐานะของผู้ที่ตอกตะปู

     แต่เมื่อมองในฐานะของไม้ที่ถูกตะปูตอกลงไป ไม่ว่าตะปูนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ มันก็สามารถสร้างร่องรอยไว้บนไม้ได้เช่นกัน...

      ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นไม้หรือเป็นตะปู ก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรที่อาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น จึงควรทบทวนหรือพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจภายหลัง....