วันนี้ในชั่วโมงที่เรียนวิชาผึ้ง อาจารย์ได้มีการสอบเป็นการสอบที่สนุกไม่เครียดรู้สึกเหมือนได้เล่นเกม เพราะอาจารย์ให้ดูรูปแล้วก็ตอบคำถามแต่ก่อนที่จะสอบอาจารย์ก็สอนและอธิบายรูปนั้นแล้ว ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อสอบก็สามารถทำได้ คิดว่าเป็นการสอบและการสอบที่ดี