ความพอเพียงของแต่ละคนนั้นแต่ละครัวเรือนนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนเลือกความพอเพียงแบบใช้ประหยัด นำเอาของเก่ามาดัดแปลงใช้ใหม่ เพื่อลดรายจ่าย  บางคนปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาใว้กินเอง เพื่อลดราบจ่าย และยังเป็นการเพิ่มรายได้ ได้อีกด้วย

   แต่สำหรับความพอเพียงของครอครัวของผู้เขียนเอง จะเน้นทุกๆอย่าง ไม่ว่า จะนำเอาของเก่ามาดัดแปลงใช้ใหม่ ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาใว้กินเอง  โดยเฉพาะต้นพืชชนิดหนึ่งที่คนในหมู่บ้านชอบกินและหายาก และราคาค่อนข้างแพงนั่นก็คือ ต้นหวาย  เป็นพืชที่ขาดไม่ได้เมื่อมีงานพิธีต่างๆเช่น งานแต่ง งานบุญขึ้ยนบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น โดยจะนำต้นหวายมาประกอบอาหาร เช่น แกงอ่อมไก่ อ่อมเนื้อ บางที่จะนำเอาหวายมาลนไฟให้สุกแล้วนำมาโขลกแล้วปรุงรส ซึ่งทางภาษาอีสานเรียกว่า แจ่วหวาย ซึ่งก็เหมือนกับน้ำพริกทางภาคกลาง ที่สามารถกินพร้อมๆกับผักชนิดต่างๆ

หวายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร

      หวายนับว่าเป็นพืชในตระกูลพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตามธรรมชาติ ที่พบในป่าธรรมชาติตามชนบทมีหนามแหลม ทั้งส่วนของกาบใบ ขอบใบ เส้นกลางใบ จะมีลักษณะเป็นไขผงสีขาตาม กาบใบมีเนื้อหนา ใช้เมล็ดทำพันธุ์ ใบมีสีเขียวเจริญเติบโตได้ ตลอดทั้งปี มีรากจำนวนมากจึงสามารถหาอาหารและน้ำได้เอง
    หวาย ตามธรรมชาติไม่ต้องรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยใด ๆ ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ ส่วนศัตรูพืชที่รบกวนก็มีน้อย จึงไม่จำเป็นต้องพ่นยากำจัดศัตรูพืช หวายมีอายุยืนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สามารถจะแตกหน่อด้านข้างติดกับต้นเดิมได้ตลอดทั้งปี หวายที่ปลูกไม่ขึ้นโคน จึงไม่ต้องปลูกใหม่

                           

       ลักษณะที่ดีเด่นของหวาย เป็นพืชทนแล้งได้ดี อีกทั้งยอดอ่อนของหวายนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด ยอดใหม่ที่แทงขึ้นมา มีลักษณะคล้ายยอดมะพร้าว ถ้าไม่ตัดออกขาย จะเลื้อยเป็นเครือยาว เกิดเป็นเส้นหวายนำมาใช้ประโยชน์ในการจักสานได้อีก 

                        

   หวายนั้นนอกจากใช้ในการประกอบอาหารทำของใช้สอยในบ้าน ได้แล้ว ยังนำเอาส่วนที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวไม่ว่า ก้านใบที่ยังมีหนาวติดอยู่สามารถมาทำเป็นรั้วเพื่อป้องกัน ทั้งคนและสัตว์ได้เป็นอย่างดี