แนวทางนำเสนอเรื่องเชิงนโยบาย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เน้นการนำเสนอเชิงบวก เน้นภาพของความสำเร็จ การคิดเชิงบวก บรรยากาศที่น่าชื่นชมยินดี เน้นการมองโอกาสของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างความสำเร็จที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองในภาพรวม โดยในขณะเดียวกัน ก็อยู่บนฐานของสภาพความเป็นจริง ที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล และบริบทของสังคมไทย

แนวทางนำเสนอเรื่องเชิงนโยบาย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

        ข้อเสนอต่อไปนี้ไช่คำสั่ง    ไม่ใช่การแจ้งอย่างเป็นทางการ     แต่เป็นข้อเสนอแนะ

         การนำเสนอนี้ให้เน้นการนำเสนอเชิงบวก     เน้นภาพของความสำเร็จ  การคิดเชิงบวก     บรรยากาศที่น่าชื่นชมยินดี     เน้นการมองโอกาสของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างความสำเร็จที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองในภาพรวม     โดยในขณะเดียวกัน ก็อยู่บนฐานของสภาพความเป็นจริง ที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล     และบริบทของสังคมไทย

       ๑. นำเสนอให้เห็นภาพรวม  ภาพเชิงระบบ  ทั้งในระดับสถาบัน / หน่วยงาน   ในระดับมหาวิทยาลัยมหิดล     ระดับประเทศ  และระดับโลก     ให้เห็นภาพเชิงเคลื่อนไหว และเชิงอดีต  ปัจจุบัน  อนาคต 
       ๒. นำเสนอให้เห็น positioning ของ สถาบัน / หน่วยงาน  ว่าอยู่ตรงไหนในมหาวิทยาลัยมหิดล    และให้เห็น positioning ของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าอยู่ตรงไหนในประเทศไทย     และอยู่ตรงไหนในโลก  
        ๓. นำเสนอให้เห็นสถานภาพความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยมหิดล     เห็นแนวโน้มของภาพรวม และแนวโน้มของมหาวิทยาลัยมหิดล     เห็นว่าหน่วยงานไหนคือคู่แข่งของมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องนั้น    นำเสนอให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับคู่แข่ง
        ๔. นำเสนอให้เห็นภาพเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Presentation)    ไม่ใช่แค่นำเสนอภาพของหน่วยงานเพียงโดดๆ     มีการนำเสนอภาพอดีต ปัจจุบัน อนาคต
        ๕. นำเสนอส่วนที่เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ น่าชื่นชม    และอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร     ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ความสำเร็จเช่นนั้นขยายตัวไปยังหน่วยงานอื่น    หรือเกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
        ๖. นำเสนอเป้าหมายส่วนที่ยังไม่บรรลุผลดีนัก  หรือไม่บรรลุผลเลย     อธิบายอุปสรรค  และเสนอแนวทางที่ตนจะเอาชนะอุปสรรคนั้น และความช่วยเหลือที่ต้องการ
        ๗. ประเด็นอื่นๆ ที่อยากนำเสนอ

วิจารณ์ พานิช
๑๙ กย. ๔๙
ห้องรอผู้โดยสารขาออก สนามบินหาดใหญ่       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขบันทึก: 50831, เขียน: 19 Sep 2006 @ 15:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ ขออนุญาตนำไปแพร่กระจายแก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับ
  • พอดีพวกเราทั้ง 5 สถาบัน และทีมย่อยๆภายในสถาบัน กำลังเตรียมการอยู่พอดีครับ ทั้ง 5 สถาบันจัดเวทีหารือและระดมความคิดเพื่อได้แนวปฏิบัติ ให้แต่ละสถาบันได้เตรียมตัว ช่วยกันทำเวทีการเยี่ยมเยือนของนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ให้มีความหมายต่อการเรียนรู้และปรึกษาหารือกัน เท่าที่แต่ละทีมจะตีโจทย์เอาไปช่วยกันทำได้
  • เมื่อตอนพักเที่ยงได้เห็นอาจารย์โพสต์ไว้ตอนหนึ่ง ทางทีมที่ทำงานผม..สถาบันฯอาเซียน กำลังจะประชุมทีมเตรียมการกันพอดี เลยได้นำแนวคิดของอาจารย์ไปจุดประกายด้วย ได้ความมั่นใจที่ช่วยวางแนวกันไว้มากเลยครับ  ขออนุญาตและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ