การศึกษาไร้พรมแดน

Ex_scie
การศึกษาไร้พรมแดน

การศึกษาไร้พรมแดน

เป็นการประสมประสานกันระหว่างการศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาทางไกลโดยเครือข่ายสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และคมนาคม ทุกรูปแบบในการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันซึ่งกันและกัน ทำให้เกิด สังคมการเรียนรู้ ที่เรียกว่า Justin time คือตอบสนองต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ให้บุคคลมีความรู้ก้าวม่น ทันโลก ก้าวล้ำนำโลก
ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบ คือ
1. ระบบถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์
เป็นระบบหลัก ทำให้ระบบการศึกษาเป็นไปได้ มีการพัฒนาในการสื่อสาร ทางการศึกษา จึงเกิด ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เกิดจากการศึกษาในชีวิต เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ แบบอัตโนมัติ
ระบบถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เสียง ภาพ ตัวอักษร
- ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล เสียง ภาพ คอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e : mail , www.
- ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง ระบบสื่อตามประสงค์ VOD
2. ระบบเนื้อหา หรือระบบหลักสูตร
เป็นการตอบสนองทางสังคม มีความต้องการตามบุคคล เนื้อหา หลักสูตรจบในตัว มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และจบในตัว
3. ระบบสื่อ
ทำให้เกิดการถ่ายทอดไร้พรมแดน ต้องปรับเปลี่ยนเป็นดิจิตอล เพื่อที่จะถ่ายโอน ถ่ายทอด / เสยง ภาพ การใช้สื่อ จะมีสื่อหลักและสื่อเสริม
สื่อหลักได้แก่
1. การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ stand alone CBI
2. การสอนด้วยการประชุมทางไกล TBI
มีความเป็นสภาพที่เหมือนจริง สื่อเสริม สิ่งพิมพ์ วีดีโอออนดีมานด์ คือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้เข้าห้องเรียนมาไม่ทัน สามารถดูได้
3.  การสอนด้วยระบบเครือข่าย www. (WBI)
เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
การประชุมทางไกล สิ่งเสริม สิ่งพิมพ์ โน๊ตย่อ การประชุมทางไก
การเลือกใช้สื่อ ศึกษาคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภท แสดงผลการสอนผ่า นจอภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDUC104 Learning Innovation

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาไร้พรมแดน_ex

หมายเลขบันทึก: 50827, เขียน: 19 Sep 2006 @ 15:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)