ธุรกิจที่อยากพูดถึง

“ คุณเป็นหนี้ แล้วต้องใช้”
ธุรกิจที่น่าสนใจในประเทศไทยและอยากพูดถึง คือ ปตท. เพราะเป็น ยักษ์ใหญ่ ทางด้านธุรกิจน้ำมันของชาติที่ ถูก แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยคนหรือบุคคลเพียงกลุ่มเดียว แต่ส่งผลกระทบถึงคนทั้งประเทศ ในสภาวะการณ์ที่น้ำมันราคาแพง มีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคนไทย มีการรายงานว่าใช้เงินกองทุนไปเท่าใด แต่ในยามที่ราคาน้ำมันลดลงและต้องใช้เงินให้กับกองทุนนั้น ไม่มีการรายงานว่าได้ใช้เงินให้กับกองทุนไปเท่าใดแล้ว ประชาชนยังต้องใช้หนี้กองทุนไปอีกนานเท่าใด เหมือนเป็นการบอกประชาชนว่า คุณเป็นหนี้ แล้วต้องใช้  แต่เวลาใช้คืนไม่บอกว่าใช้คืนไปเท่าใด ซึ่งดูเหมือนเป็นการเอาเปรียบประชาชนหรือไม่ ?                 อีกธุรกิจหนึ่งที่อยากพูดถึง คือ การขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในต่างจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่อร้านโชห่วยที่ไม่สามารถสู้ราคากับรายใหญ่ได้ แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง ผลประโยชน์ที่ได้จากการขยายสาขาก็มีไม่น้อย เช่น การจ้างงาน การได้ซื้อสินค้าราคาถูกทั้งตัวผู้บริโภคและร้านโชห่วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

50690

เขียน

18 Sep 2006 @ 15:27
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก