วงเรีนยรู้

  ติดต่อ

  ความรู้เกิดจากปฏิบัติ  
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนจึงมีความสำคัญที่สุด และประชาชนเองต้องรู้ว่าตนต้องเข้าใจ รู้ความสามารถของตนเอง ต้องไม่ทำเกินตัว ต้องรู้ประมาณ การทำงานคือการเรียนรู้ ทุกคนมีความรู้จากการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดวงเรียนรู้ในกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ทุกคนมาเล่าประสบการณ์จากการที่ได้ทำมาในเรื่องเดียวกัน จะทำให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของงานได้ทุกแง่ทุกมุม นำผลที่เกิดจากวงเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติ จะลดข้อผิดพลาด ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ได้มาก สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นคนที่คิด และทำอย่างเป็นระบบ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 50686, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:56:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#ตลาดความรู้#ชุมชนพึ่งตนเอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)