สี  กลิ่น  และรสชาติของน้ำผึ้งที่แตกต่างกัน  ตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกันของแหล่งน้ำหวาน  พูดง่ายๆก็คือ  แตกต่างกันตามชนิดของพืชอาหารที่ผึ้งไปเก็บเอาน้ำหวานมาเปลี่ยนให้เป็นน้ำผึ้ง  ดังนั้น  เราจึงสามารถแยกชนิดของน้ำผึ้งตามชนิดของพืชอาหาร  เช่นน้ำผึ้งจากดอกลำไย,น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ,น้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่,น้ำผึ้งจากดอกงิ้วหรือง้าว(นุ่น),น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน,น้ำผึ้งจากยางพารา,น้ำผึ้งจากดอกเงาะ,น้ำผึ้งจากดอกงาและน้ำผึ้งจากข้าวฟ่าง  เป็นต้น        คนทางแถบเอเชียรวมทั้งคนไทย  ส่วนมากชอบน้ำผึ้งที่มีสีเข้ม (dark  honey)  และมีกลิ่นรุนแรง  เช่นน้ำผึ้งจากดอกลำไย  และน้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่  เป็นต้น  แต่พวกฝรั่งนั้นชอบน้ำผึ้งสีอ่อนและมีกลิ่นไม่รุนแรง (light  honey)  เช่นน้ำผึ้งจากดอกส้ม  เป็นต้น