เมื่อวันที่  11-13  กันยายนที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2  ในครั้งนี้ได้มีโอกาสพบกับ ผศ.ดร.วิบูลย์ จาก ม.นเรศร  ถือว่าท่านเป็นครูคนหนึ่งในการดำเนินการจัดการความรู้ ผ่านทาง Blog ติดตามอ่านมาเรื่อย ๆ น่ามหัสจรรย์ดี ที่วันหนึ่งคนที่อยู่ไกล  ที่เราเคยติดตามผลงานมาจะมีโอกาสมาเจอกัน ท่านเป็นหนึ่งในกรรมการที่มาตรวจประกันครั้งนี้ ประเด็นที่ได้พูดคุยกันคือแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการดำเนินงานจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย (ส่วนใหญ่จะถามท่านซะมากกว่า)  โดยส่วนตัวกำลังทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องของการจัดการความรู้ เป็นลักษณะของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เรื่องในทำนองนี้ยังคงใหม่อยู่ อาศัยแปลจากบทความต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปบริษัท  สถานพยาบาล หรือไม่ก็เป็นซอฟแวร์  แต่ในการทำคราวนี้จัดทำในองค์กรภาครัฐ จึงค่อนข้างจะยังมึนอยู่พอสมควร  วันนี้คงไม่ใช่ลักษณะของการเล่าเรื่องแต่เป็นการคุยเรื่อย ๆ เพื่อการเปิดโลกทัศน์ หลังจากที่สมัครและไม่ค่อยได้เขียนบล็อกมานานแล้ว