สมัยก่อนผมอยู่กรุงเทพฯ แถวดินแดง ฝนตกน้ำท่วมบ่อยๆ วิธีแก้ปัญหาของกทม. ก็คือใช้เครื่องสูบน้ำ สูบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (มักจะสูบจากท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งใส่ท่อระบายน้ำอีกแห่งหนึ่ง)

   วิธีการนี้คงดีที่สุด ใช้พลังงานจากน้ำมันสูบให้น้ำในที่หนึ่งลด

   ที่นอกมน. ที่อบต.ท่าโพธิ์น้ำท่วม เขาก็ใช้วิธีการสูบน้ำจากในหมู่บ้านท่าโพธิ์ ลงคลองชลประทาน ดังภาพ

 
บ้านท่าโพธิ์สูบน้ำลงคลองชลประทาน

 

    ส่วนในมน. ข้างถนนหน้าโรงพยาบาลมน. เขาก็ใช้วิธีการสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองหนองเหล็ก โดยยืมเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน (หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ) มาใช้ครับ

    สูบมาสัก 7 วัน แล้วยังไม่หยุดสูบเลย

    ที่มน. น้ำท่วมเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลด เนื่องจากภายในมน.มีสระน้ำมาก ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำส่วนเกินได้ในระดับหนึ่ง พอน้ำมากเกินไปก็สูบออกบ้าง เผื่อฝนตกหนักอีกจะได้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนได้...

   เชิญชมภาพที่เอามาฝากครับ

เครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน ท่อสูบน้ำ
เอาน้ำลงคลอง  สูบออกอีกที