ประเมินสถานการณ์ในเมืองไทย

สถานการณ์ที่น่าจับตามอง
Assignment # 3 ( 16/09/06 )                   1. สถานการณ์เด่นในประเทศไทยที่เป็นที่จับตามอง และทุกคนเฝ้าดู ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งในขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจในการทำธุรกรรมใดๆได้ ทำให้ชาวต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาลงทุนหรือเพิ่มทุนต้องหยุดชะงักการตัดสินใจทำธุรกิจ ทำให้ประเทศชาติสูญเสียประโยชน์  
Prominent Situation in Thailand Evaluation
- สถานการณ์การเมือง - ความไม่แน่นอนของการเมืองที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนหรือเพิ่มทุน

- ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันโลกยังคงสูงขึ้น แต่ราคาน้ำมันในประเทศที่เริ่มลดลง ก็ยังคงส่งผลกระทบถึงธุรกิจโดยรวมที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่ในด้านของค่าแรงงานที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ทำให้การใช้จ่ายของประชากรมีแนวโน้มที่ลดลง
- เหตุการณ์ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ - เหตุการณ์ที่ทางรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติ และมีทีท่าว่าอาจจะขยายลุกลามไปยังจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคซบเซาลงตามไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

50689

เขียน

18 Sep 2006 @ 15:22
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก