• พุทธวจนะ

"ไม่มีไฟใด.....เสมอด้วยราคะ

          ไม่มีโทษใด.....เสมอด้วยโทสะ

                   ไม่มีทุกข์ใด.....เสมอด้วยเบญจขันธ์

                         ไม่มีสุขใด.....เสมอด้วยความสงบ" 

 

          หยิบหนังสือ "ทำใจให้สงบ....จะพบความสุข" ของท่านปัญญานันทภิกขุ มาอ่าน เพราะจำได้ที่เคยฟังท่านเทศน์ว่า "เวลาไม่สบายใจต้องฟังธรรมะ เปิดเทปฟังบ้าง อ่านหนังสือธรรมะบ้าง เราก็จะได้แนวทางเอาไปใช้แก้ไขปัญหาต่อไป" และจำได้ที่ว่า "ธรรมะ" ใช้สอนตนเองได้ และต้องปฏิบัติด้วยตนเองให้ได้จึงจะเห็นผล คือ รู้ด้วยตนเอง

          ดังนั้น จึงขอถือโอกาสบันทึกสิ่งดีๆ ที่อ่านพบไว้ด้วยค่ะ

 

          ยอดพุทธมนต์.....จากท่านพุทธทาสภิกขุ

  • "มันเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - แล้วดับไป"

            นี้เป็นมนต์ บทใหญ่ ใช้เมื่อ "ได้"

            ซึ่งลาภยศ สรรเสริญ สุขกายใจ

            ไม่เมามาย ลืมตัว หรืองัวเงีย

  • "มันเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - แล้วดับไป"

            ก็เป็นมนต์ บทใหญ่ ใช้เมื่อ "เสีย"

            ซึ่งลาภยศ สรรเสริญสุข แม้ลูกเมีย

            ไม่อ่อนเปลี้ย สับสน หรือวุ่นวาย

  • "มันเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - แล้วดับไป"

           ใช้เป็นมนต์ บทใหญ่ ครั้งสุดท้าย

            เป็นอาวุธ สับประยุทธ์ กับความตาย

            แสนสบาย เพราะก้าวล่วง จากบ่วงมาร ฯ

 

"ไม่ว่า ความสุข หรือ ความทุกข์ ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดไป"