เวลาเราจะทำอะไรสักอย่าง หรือหลาย ๆ อย่าง เป็นติดปัญหาไปหมด โดยเฉพาะปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ถูกใครตั้งใจทำให้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวาง หรือเพื่อตัดกำลัง ให้ทดท้อ และมักจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่กวนใจเสียมากกว่า เราจะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าการถูก “ขวนปี้” หากเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นหรือมากขึ้น ๆ เราก็จะเรียกว่า “กวนหมวน” การถูก “ขวนปี้” จะเพียงรำคาญ หากถูกถึงระดับที่เรียกว่า “กวนหมวน” เมื่อไหร่ต้องใช้ความอดทนสูงกว่าการถูก “ขวนปี้” หากอดทนไม่ได้ ก็มักจะลงเอยด้วยการตอบโต้ ซึ่งควรระวังให้ระดับความรู้สึกที่ถูก “กวนหมวน” เหลือเพียงรู้สักเป็นการ “ขวนปี้” พอ

     ตัวอย่างของการ “ขวนปี้” เช่นการวางระเบิดปลอม หรือประทัดยักษ์ ที่พอทำให้ตกอกตกใจ แต่พอใช้ระเบิดจริง หากยังไม่มุ่งหวังต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก็เป็นการ “ขวนปี้” อยู่ เมื่อไหร่คาดหมายชีวิต และทรัพย์สินให้เสียหายด้วยนั่นหมายถึงการ “กวนหมวน” แล้ว เมื่อมีการ “กวนหมวน” เกิดขึ้น ก็เริ่มมีมาตรการปกป้องตนเองกันมากขึ้น จนถึงที่สุด

     ทั้งการ “ขวนปี้” และ “กวนหมวน” เรามักจะพบเห็นได้บ่อย ๆ ในสังคม การกระทำทั้ง 2 ลักษณะจะเป็นการแอบกระทำ มักจะไม่เปิดเผยตัว ไม่กระทำซึ่ง ๆ หน้า การกระทำเช่นนี้จะยิ่งหนักขึ้น ๆ หากสังคมไปให้คุณค่า บันทึกนี้ขอไว้อาลัยกับผู้ที่สูญเสียและครอบครัวของคนที่ถูกกระทำ และขอวิงวอนให้หยุดการ “ขวนปี้ – กวนหมวน” ในทุก ๆ กรณีด้วยครับ