"การที่พวกเรานักเรียนรู้ทั้งหลายก้มหน้าก้มตา เรียน ทำงาน ท่องไปในโลกกว้างไปพบปะกับผู้คนมากมาย" สิ่งเหล่านี้เราทำไปเพื่อค้นหาอะไร เป็นคำถามที่ผมฟังแล้วหาคำตอบยากมากครับ ... แต่ก็มีคนตอบให้ผมแล้ว..คำตอบคือ"เพื่อค้นหาตัวเอง" ครับ (ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ)                                                    

                                 การเรียนรู้ , การศึกษา, การตรวจสอบ (ตัวเอง), การเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับความรู้, การเฝ้าสังเกตติดตามพูดคุยกับตัวเองบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองของมนุษย์เราธรรมดานี้เอง

                               เมื่อเราสามารถล่วงรู้ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแล้ว "เราก็จะนิ่ง" เมื่อนิ่งก็จะมีสติ เมื่อมีสติ ก็ใช้ความมีสติค้นหาความจริงของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว เพื่อทำความเข้าใจกับสภาวความจริงของธรรมชาตินั้น ๆ

                               การที่เราได้เรียนและรู้ยิ่งมากก็ยิ่งเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลาย ระดับจิตของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นและค่อย ๆ เกิดปัญญาในที่สุด ครับ