R2R (Student)

  ติดต่อ

 

ในชีวิตช่วงต้นของคนเรากว่า 20 ปี เราจะต้องวนเวียนใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของสถานศึกษา


โดยมีเป้าหมายว่า อยากเรียนรู้ อยากมีงานทำ อยากพัฒนาตนเอง อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ฯลฯ


และในการที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ถ้าผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา ได้มีการทำ R2R  (Research to Routine) การเดินสู่เป้าหมายนั้นก็มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)


ศึกษา วิจัย ทุกย่างก้าวของตนเองที่ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบในการเรียนของตนเอง


เมื่อทำได้ดี ดีแล้ว แก้ไขแล้วดีขึ้น จากนั้นมี “การจัดการความรู้” ในระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน พี่สู่น้อง การเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจะดีขึ้นตามไปด้วย


เมื่อการเรียนและการศึกษาดีขึ้น ก็จะทำให้ประเทศของเราได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากขึ้น


ประเทศของเราก็จะสามารถเดินหน้าและพัฒนาโดยมีฐานที่แข็งแกร่งมากขึ้น


เพราะการศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานของประเทศฉันใด


ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพก็เปรียบเสมือนรากฐานของสังคมที่มีคุณภาพฉันนั้น


ถ้านักเรียน นักศึกษา มีการทำ R2R ก็ย่อมจะส่งผลให้ทั้งตัวนักศึกษามีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งประเทศก็ได้ทรัพยากรมนุษย์หรือปัญญาชนที่มีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย นั่นก็คือ การได้ ผลิตผล (Productivicy) ที่ทรงพลังยิ่งกับทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลกนี้นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทย

หมายเลขบันทึก: 50572, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:33:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปริญญาโท#หลักสูตร#r2r#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  • ใช้ได้สิครับท่าน ดร.ขจิต
  • ดีมาก ๆ เลยครับ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้ทำ ทำสิ่งเล็ก ๆ จากใจดวงน้อย ๆ ครับ
  • ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ท่านอาจารย์นำงานดี ๆ มาเติมเต็มและต่อยอดครับ
  • ขอพลังแห่งความรู้จงสถิตกับท่านอาจารย์ตลอดไปครับ