ปลาที่แช่แข็งไว้จนเกล็ดแข็ง ถ้าจะขอดเกล็ดให้ออกง่าย ควรจุ่มปลาลงในน้ำเดือดสักครู่ แล้วจึงเอาขึ้นมาขอดเกล็ด จะทำให้ง่ายขึ้น