ข้าวเย็นที่เหลือสามารถทำให้เหมือนข้าวที่หุงใหม่ๆได้ ให้นำเอาข้าวเย็นที่เหลือใส่ไว้ตรงกลางข้าวที่จะหุงใหม่ แล้วใส่น้ำให้ท่วมตามจำนวนขีดที่กำหนด เมื่อข้าวสุกทั้งข้าวใหม่และข้าวเย็น จะสุกเสมอกัน ไม่เปียกหรือแฉะ