ถ้าต้องการให้น้ำซุปใส ให้ใส่เลือดไก่หรือเลือดเป็ด ลงในน้ำซุปที่ต้ม 2 ก้อน ตะกอนในน้ำซุปจะนอนก้น และจึงรินมาทำอาหาร