วิธีทำปลา ขณะที่ทำปลา เมือกปลาจะทำให้ทำปลาไม่สะดวก ให้ใช้เกลือป่นทามือ จะช่วยให้จับปลาได้มั่น ถ้าใช้เกลือป่นทาตัวปลา จะทำให้เนื้อปลาสดและแข็งขึ้น