วิธีทดสอบน้ำส้มสายชูแท้ ใช้ผักชีใส่ลงในน้ำส้มสายชูที่สงสัย ถ้ามีลักษณะใบตายนึ่งภายในเวลา 15 นาที แสดงว่าเป็นน้ำส้มสายชูปลอม เป็นน้ำส้มสายชูทำจากกรดแร่