ผักชีฝรั่งซื้อมาเหลือใช้ และต้องการเก็บไว้ให้นาน ให้จุ่มน้ำสะบัดพอแห้ง แล้วนำมาใส่กล่องพลาสติก เก็บไว้ในตู้เย็น