วิธีไม่ให้เนื้อติดตะแกรง ต้องดึงตะแกรงออกมาจากเตาไฟวางเนื้อเสียก่อน แล้วจึงกลับเอาเข้าเตาปิ้งหรือเตาอบ